U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Nomaden in het zuiden  

    

 

Survival International 

Non-profitorganisatie

 

De stammen in de Omo-vallei

De regering van Ethiopië is begonnen met de bouw van een gigantische hydroelectrische stuwdam in de Omorivier. Langs de benedenloop van de Omorivier in zuidwest Ethiopië leven acht verschillende volksstammen met een gezamenlijke bevolking van ongeveer 200.000. De Bodi (Me’en), de Daasanach, de Kara (of Karo), de Kwegu (of Muguji), de Mursi en de Nyangatom-stammen hebben hier al eeuwen geleefd en zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van deze rivier. De Neder-Omo vallei is een opvallend mooi gebied dat verschillende ecosystemen bevat zoals savannes, oude vulkaanlandschappen en één van de weinig overgebleven ‘ongerepte’ rivierwouden in het semi-aride deel van Afrika dat onderdak biedt aan een grote verscheidenheid van diersoorten. De sociaal-economische en ecologische gebruiken die ze hebben ontwikkeld, zijn op een complexe manier aangepast aan de hardvochtige en vaak onvoorspelbare omstandigheden die een gevolg zijn van het steppeklimaat in het gebied. De jaarlijkse overstroming van de Omo is een voedingsbron voor de grote verscheidenheid van levensvormen in het gebied en verschaft de stammen voedselzekerheid, vooral wanneer de regenval gering of onregelmatig is. Het biedt hen de mogelijkheid om ‘overstromingslandbouw’ te bedrijven waarbij ze profiteren van het rijke slib dat op de rivierbeddingen achterblijft als het water langzaam terugstroomt. 

Survival International en verschillende plaatselijke en internationale organisaties zijn ervan overtuigd dat de Gibe III dam rampzalige gevolgen zal hebben voor de volksstammen langs de Omo die toch al moeite hebben te overleven in dit droge en vijandige gebied.Jaren lang hebben de volksstammen in de Neder-Omo Vallei geleden doordat ze steeds minder toegang kregen tot en steeds minder controle hadden over hun land. In de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw werden twee nationale parken opgericht. Sindsdien is hen het beheer over de natuurlijke hulpbronnen ontnomen. Terwijl toeristen op safari kunnen gaan om te jagen in het stammengebied, wordt het de stammen zelf verboden om te jagen. Dit heeft de ondervoeding, waarvan al eerder sprake was, nog verder verergerd. In de jaren ’80 van de vorige eeuw werd een deel van hun gebied getransformeerd tot een geïrrigeerd landbouwbedrijf dat bestuurd werd door de overheid, en onlangs heeft de regering de aanzet gegeven tot een project dat omvangrijke gedeelten van hun land geschikt moet maken voor de productie van biobrandstoffen. 

Hoewel de Ethiopische grondwet aan volksstammen waarborgen verleent op het recht op ‘volledige raadpleging’ en op ‘de uiting van zienswijzen op de planning en implementatie van milieubeleid en projecten die een directe uitwerking op hen hebben’, is in de praktijk maar zelden sprake van volledige en aan de situatie aangepaste raadpleging. De volkeren die in de Vallei van de Neder-Omo leven nemen pas politieke besluiten na uitgebreide gemeenschappelijke vergaderingen waaraan alle volwassenen deelnemen. Slechts weinigen beheersen het Amharic, de officiële volkstaal, en de alfabetiseringsgraad is er landelijk gezien het laagst. Dit betekent dat ze nauwelijks toegang hebben tot informatie over ontwikkelingen die hen direct raken.Uit gesprekken met burgerrechtgroeperingen in Ethiopië blijkt dat het bijzonder gevaarlijk is om kritiek te leveren op de plannen van de regering, en vanwege de vrees voor overheidsvervolging is er is geen groepering die openlijk uitspraken doet over de gevaren die de stuwdammen met zich meebrengen. Een functionaris van USAID die afgelopen januari de Neder-Omo Vallei bezocht om vast te stellen wat de mogelijke effecten zijn van de Gibe III dam, rapporteerde dat de inheemse gemeenschappen vrijwel niets of zelfs helemaal niets wisten over het project.

  

Kom in actie voor de stammen in de Omovallei

Weinig geld/weinig tijd? Deel onze berichten op Facebook en onderteken onze petities of lees onze nieuwsbrief dit zijn ook zeer doeltreffende manieren waarop je ons werk kunt ondersteunen. 

www.facebook.com/survivalnl 

Foto Gallery

#Social Media#